Jiujitsu Central is a site with free online jiu jitsu videos and articles.

Are you a jiu jitsu practioner? Do you do Gracie Jiu-jitsu, Machado Jiu-jitsu, 10th Planet Jiujitsu, gi or no-gi brazilian jiu jitsu? Are you just a fan of the art? Jiujitsu Central is the place where all types of Jiujitsu meet.

The site was created to sort through and organize jiujitsu videos online in an easy to navigate fashion.  Trying to go through youtube videos is not the easiest thing to do and can get tiresome very quickly.

 

We hope you enjoy our site as much as we do!